MU-barometern 2015

Så här kan du söka i MU-barometern


1. Letar du efter en specifik arrangör ange namnet i sökrutan.

2. Använd rullgardinerna för att göra ett urval av utställningsarrangörer efter en specifik region/landsting, en kommun eller en kategori.

3. Vill du lista utställningsarrangörer efter en viss variabel klicka på respektive kolumn. Är du till exempel intresserad av att veta vilken arrangör som har betalat den högsta genomsnittliga lönen till konstnärer klickar du på kolumnen ”Genomsnittlig ersättningsnivå”.

4. Klickar du på namnkolumnen får du arrangörerna i bokstavsordning.

Rapport, metod, fakta om MU-avtalet, avtalsmallar


Här kan du läsa rapporten om MU-barometern med statistik över enkätsvaren och rekommendationer till aktörerna inom utställningsscenen.

Här kan du läsa mer om metod, rankingordning och process.

Här hittar du fakta om MU-avtalet.

Här finner du de nya MU-avtalsmallar för överenskommelser mellan utställningsarrangörer och konstnärer.

 

Denna sida ses bäst från dator

MU-barometern är en granskning av hur museer och konsthallar tillämpade MU-avtalet under 2014, det avtal som staten och konstnärsorganisationerna har ingått för att konstnärerna ska få skäliga ersättningar vid utställningar. MU-barometern består dels av en digital sökbar lista över utställningsarrangörers tillämpning av MU-avtalet, dels en analyserande rapport.

Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska utställningsscenen är viktig för ett vitalt kulturliv och för att nå riksdagens mål om att ”samhällets utveckling ska präglas av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet”.En fri konst är en central del av demokratin och för vår förståelse av att vara människa, slår FN fast i en rapport. Men konstutställningarna är också viktig del i ekosystemet för besöksnäringen. Ändå investeras det alldeles för lite resurser i branschen, något som påverkar såväl utställningsarrangörer som konstnärer (bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare). Myndigheten för Kulturanalys rapport ”Museer 2013” visar att bara 28 procent av konstnärerna som ställt ut vid svenska museer har fått ersättning enligt den blygsamma miniminivån i MU-avtalet.
Mot denna bakgrund har Sveriges utställningsarrangörer (museer, konsthallar, gallerier och konstföreningar) fått besvara en enkät (februari/mars 2015) om hur de ersatte konstnärerna under verksamhetsåret 2014.
Att konstnärer får betalt för sitt jobb och anständiga villkor är en förutsättning för en hög kvalitét på svenska konstutställningar och en stark och vital konstscen, något som även gagnar arrangörer och konstälskare som samhället i stort. Vi hoppas därför att ännu fler utställningsarrangörer väljer att svara på nästa års MU-barometer.
MU-barometern kommer att göras om ungefär vart tredje år. Dels för att visa politiker och tjänstemän hur villkoren ser ut för svenska konstnärer och att de måste tillföra resurser till utställningsarrangörerna och ställa krav på skäliga villkor för konstnärerna, dels som ett incitament för arrangörer att alltid budgetera för att konstnärer ska ha betalt enligt MU-avtalet vilket inbegriper deras arbetstid.
Utställningsarrangörerna är rangordnade efter hur de tillämpar MU-avtalet och hur mycket de betalar konstnärerna.

Arrangör Landsting/region Kommun Kategorisortera i stigande ordning Upprättas skriftliga avtal? Betalas utställningsersättning enligt MU? Ersätts omkostnader? Ersätts arbetstid enligt MU? Andel av totala kostnader som går till konstnärer Antal konstnärer Arrangörens genomsnittliga ersättning till konstnärer?
Mårbacka minnesgård Värmland Sunne kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Framtidsmuseet Dalarna Borlänge kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Silvermuseet Norrbotten Arjeplogs kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Stiftelsen K. A Almgren sidenväveri och museum Stockholm Stockholms stad Stiftelse Delvis Nej Ja Nej 0.00 % 13 0 kr
Dalslands konstmuseum Västra Götaland Melleruds kommun Stiftelse Ja Ja Ja Nej 5.05 % 23 4 609 kr
Naturum Nationalparkernas hus Stockholm Haninge kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Ájtte svenskt fjäll och samemuseum Norrbotten Jokkmokks kommun Stiftelse Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Höganäs Museum Skåne Höganäs kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Färgfabriken Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Dansmuseet Stockholm Stockholms stad Stiftelse Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Smålands Konstarkiv Jönköping Värnamo kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Filmform Stockholm Stockholms stad Stiftelse Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Blekinge museum Blekinge Karlskrona kommun Stiftelse Ja Nej Ja Nej 0.03 % 2 4 000 kr
Spritmuseum Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Nordiska Akvarellmuseet Västra Götaland Tjörns kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kristianstads konsthall Skåne Kristianstads kommun Stiftelse Delvis Delvis Delvis Delvis 2.74 % 72 990 kr
Västerviks Museum Kalmar Västerviks kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Ljusdalsbygdens museum Gävleborg Ljusdals kommun Stiftelse Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Leksaksmuseet Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Dalarnas museum Dalarna Falu kommun Stiftelse Ja Delvis Ja Nej 0.25 % 5 17 802 kr
Wanås Utställningar Skåne Östra Göinge kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Stockholms läns museum Stockholm Nacka kommun Stiftelse Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Judiska museet Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gerlesborgsskolan Västra Götaland Tanums kommun Stiftelse Ja Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 3 -
Thielska Galleriet Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ja Ja Delvis Nej 0.82 % 3 15 900 kr
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Västernorrland Härnösands kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Stiftelsen Nordiska museet Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Ljungbergmuseet- Kronobergs läns Bildkonstmuseum Kronoberg Ljungby kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kalmar läns museum Kalmar Kalmar kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Erna & Victor Hasselblads Stiftelse Västra Götaland Göteborgs stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Aeroseum Västra Götaland Göteborgs stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Arbetets museum Östergötland Norrköpings kommun Stiftelse Ja Delvis Nej Nej 1.16 % 9 38 222 kr
Strindbergsmuseet Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Värmlands Museum Värmland Karlstads kommun Stiftelse Ja Ja Delvis Delvis 1.32 % 21 26 190 kr
Östergötlands museum Östergötland Linköpings kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Museum Vandalorum Jönköping Värnamo kommun Stiftelse Delvis Ja Ja Delvis 0.29 % 2 21 560 kr
Millesgården Stockholm Lidingö stad Stiftelse Delvis Delvis Delvis Nej 0.25 % 2 25 000 kr
Sven-Harrys konstmuseum Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ja Ja Ja Nej - 2 15 813 kr
Pythagoras Industrimuseum Stockholm Norrtälje kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Teknikens hus Norrbotten Luleå kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Mejan Labs Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Beredskapsmuseet i Viken Skåne Helsingborgs stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Tekniska museet Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Bror Hjorths Hus Uppsala Uppsala kommun Stiftelse Ja Ja Ja Nej 0.95 % 4 14 025 kr
Marabouparken konsthall (Stiftelsen Parken) Stockholm Sundbybergs stad Stiftelse Delvis Nej Ej svarat Nej - 35 -
Tensta konsthall Stockholm Stockholms stad Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Upplandsmuseet Uppsala Uppsala kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Mångkulturellt centrum Stockholm Botkyrka kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Bildmuseet Västerbotten Umeå kommun Statlig regi Ja Ja Ja Ja 2.40 % 7 115 157 kr
Historiska museet Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Skissernas museum Skåne Lunds kommun Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Bergianska trädgården Stockholm Stockholms stad Statlig regi Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Statens museer för världskultur - Stockholm Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ja Ja Delvis Nej 3.03 % 6 23 233 kr
Moderna Museet Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ja Ja Ja Ja 0.60 % 55 20 066 kr
Glimmingehus Skåne Simrishamns kommun Statlig regi Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Nationalmuseum Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ja Ja Ej svarat Ej svarat 0.00 % 1 73 100 kr
Inter Arts Center Skåne Malmö stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Statens maritima museer Stockholm Stockholms stad Statlig regi Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Naturhistoriska riksmuseet Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ja Nej Ja Nej 0.00 % 1 0 kr
Livrustkammaren Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ja Ja Nej Nej 0.11 % 1 63 000 kr
Evolutionsmuseet Uppsala Uppsala kommun Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Lunds Universitets Historiska Museum Skåne Lunds kommun Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Armémuseum Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Moderna Museet Malmö Skåne Malmö stad Statlig regi Delvis Delvis Ja Delvis 2.44 % 76 5 186 kr
Konstakademien Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Flygvapenmuseum Östergötland Linköpings kommun Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Prins Eugens Waldemarsudde Stockholm Stockholms stad Statlig regi Delvis Ja Nej Nej 0.70 % 21 12 081 kr
Bergrummet Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Statens museer för världskultur - Göteborg Västra Götaland Göteborgs stad Statlig regi Delvis Delvis Delvis Delvis 0.23 % 10 43 000 kr
Uppsala linneanska trädgårdar Uppsala Uppsala kommun Statlig regi Delvis Nej Ej svarat Nej - 35 -
Birkamuseet Stockholm Ekerö kommun Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Forum för levande historia Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Musik- och Teatermuseet Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Hallwylska museet Stockholm Stockholms stad Statlig regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Fotomuseet Olympia Halland Falkenbergs kommun Regional/landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kulturhuset Stadsteatern Stockholm Stockholms stad Regional/Landstingsregi Ja Ja Ja Ja 3.34 % 16 35 438 kr
Kulturparken Småland Kronoberg Växjö kommun Regional/Landstingsregi Delvis Delvis Ja Nej 0.73 % 36 6 883 kr
Konsthallen - Bohusläns museum Västra Götaland Uddevalla kommun Regional/Landstingsregi Ja Ja Ja Ja 7.05 % 5 22 555 kr
Västergötlands Museum Västra Götaland Skara kommun Regional/Landstingsregi Ja Ja Nej Nej 0.49 % 4 6 250 kr
Västerbottens museum Västerbotten Umeå kommun Regional/Landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Norrbottens museum Norrbotten Luleå kommun Regional/Landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Västmanlands läns museum Västmanland Västerås stad Regional/Landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Eketorps borg Kalmar Mörbylånga kommun Regional/landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Havremagasinet - Bodens länskonsthall Norrbotten Bodens kommun Regional/Landstingsregi Delvis Delvis Ja Delvis 9.66 % 69 7 633 kr
Länsmuseet Gävleborg Gävleborg Gävle kommun Regional/Landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Sörmlands museum Södermanland Nyköpings kommun Regional/Landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Örebro läns museum Örebro Örebro kommun Regional/Landstingsregi Ja Ja Ja Nej 0.28 % 4 18 494 kr
Teknikland Jämtland Härjedalen Östersunds kommun Regional/Landstingsregi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Mariann Ahnlund Stockholm Stockholms stad Privat regi Nej Nej Nej Nej 0.00 % 1 0 kr
Sala silvergruva Västmanland Sala kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Skellefteå museum Västerbotten Skellefteå kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Bölebyns Garverimuseum Västerbotten Piteå kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Carl Eldhs Ateljémuseum Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Härjedalens fjällmuseum Jämtland Härjedalen Östersunds kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
VIDA museum och konsthall Kalmar Borgholms kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Nobelmuseet Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Astley Västmanland Skinnskattebergs kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Hjalmarsson Stockholm Stockholm Nacka kommun Privat regi Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Edsvik konsthall Stockholm Sollentuna kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Åbergs Museum Uppsala Håbo kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Monica Strandberg Kalmar Kalmar kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Körsbärsgårdens konstall Gotland Gotlands kommun Privat regi Nej Delvis Ja Delvis 82.50 % 6 55 000 kr
Logens Konsthall Östergötland Kisa kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Panoptikon Fotografins Hus Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Karlskrona Porslinsfabriks Porslinsmusem Blekinge Karlskrona kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Magasin 3 Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Platina Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Artipelag Stockholm Värmdö kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Astrid Lindgrens Näs Kalmar Vimmerby Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Technicus i Mittsverige AB Väster Norrland Härnösands kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
R A K E T A Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Roma Kungsgård konsthall Gotland Gotlands kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Formverket Gotland Gotlands kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthallen Hishult Halland Laholms kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Bonniers Konsthall Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Fotografiska Stockholm Stockholms stad Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Four Västra Götaland Göteborgs stad Privat regi Nej Nej Nej Nej 0.00 % 13 0 kr
Rörstrand Museum Västra Gätaland Lidköpings kommun Privat regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Botkyrka konsthall Stockholm Botkyrka kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthallen och Konstmuseum i Skövde Kulturhus Västra Gätaland Skövde kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Leksands kulturhus Dalarna Leksands kommun Kommunal regi Ja Nej Delvis Nej 0.00 % 21 0 kr
Halmstads Konsthall Halland Halmstad kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Vänersborgs konsthall Västra Götaland Vänersborgs kommun Kommunal regi Ja Delvis Delvis Nej 6.44 % 8 7 250 kr
Nässjö Konsthall Jönköping Nässjö kommun Kommunal regi Ja Delvis Ej svarat Ej svarat - 8 -
Uppsala konstnärsklubb (Galleri 1 och Å-huset) Uppsala Uppsala kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Mölndals stadsmuseum/Kulturnatt i Kvarnbyn Västra Götaland Mölndals stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Sigtuna Museum Stockholm Sigtuna kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Liljevalchs Konsthall Stockholm Stockholms stad Kommunal regi Ja Ja Ja Ja 1.64 % 13 41 231 kr
Nacka konsthall Stockholm Nacka kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Verket /Avesta Art Dalarna Avesta kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Fritids- och Kulturförvaltningen, Kalix Kommun Norrbotten Kalix kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Tändsticksmuseet Jönköping Jönköpings kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Nej 1.78 % 7 6 429 kr
Eksjö museum Jönköping Eksjö kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 2.00 % 14 7 464 kr
Skellefteå Konsthall Västerbotten Skellefteå kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Ja 6.00 % 2 30 000 kr
Vetlanda museum Jönköping Vetlanda kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Frölunda Kulturhus Västra Götaland Göteborgs stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gällivare museum Norrbotten Gällivare kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Nej 2.08 % 12 3 500 kr
Gislaveds konsthall Jönköping Gislaveds kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Ja 23.20 % 30 11 600 kr
Kulturförvaltningen, Värnamo Kommun Jönköping Värnamo kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthallen Trollhättan Västra Götaland Trollhättans stad Kommunal regi Delvis Delvis Ej svarat Ej svarat 3.21 % 17 4 506 kr
Fullersta Gård Stockholm Huddinge kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Skövde stadsmuseum Västra Gätaland Skövde kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Jakobsbergs Konsthall Stockholm Järfälla kommun Kommunal regi Nej Delvis Nej Delvis 2.91 % 7 4 286 kr
Hörby Museum Skåne Hörby kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kulturhuset i Orsa Dalarna Orsa kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Sollefteå museum Västernorrland Sollefteå kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kungsbacka Konsthall Halland Kungsbacka kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Trelleborgs Museer Skåne Trelleborgs kommun Kommunal regi Ja Ja Delvis Nej 1.92 % 9 23 153 kr
Norbergs kommuns museer Västmanland Norbergs kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kristinehamns konstmuseum Värmland Kristinehamns kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Ja 1.32 % 4 14 900 kr
Köpings Museum Västmanland Köpings kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstgalleriet Hälleforsnäs Södermanland Flens kommun Kommunal regi Delvis Nej Delvis Nej 0.00 % 22 909 kr
Stadshusgalleriet i Laholm Halland Laholms kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Dunkers kulturhus Skåne Helsingborgs stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthallen, Kulturcentrum Sandviken Gävleborg Sandvikens kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Ja 6.69 % 31 3 194 kr
Landskrona konsthall Skåne Landskrona stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Ystads konstmuseum Skåne Ystads kommun Kommunal regi Delvis Ja Ja Nej 3.94 % 11 15 018 kr
Kulturcentrum - Ronneby konsthall Blekinge Ronneby kommun Kommunal regi Delvis Delvis Ja Nej 1.01 % 60 917 kr
Edsbyns museum Gävleborg Ovanåker kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Landskrona museum Skåne Landskrona stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Internationella Barnkonstmuseet Stockholm Huddinge kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Falsterbo konsthall Skåne Vellinge kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 0.00 % 30 0 kr
Eskilstuna konstmuseum Södermanland Eskilstuna kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Ja 2.18 % 36 5 144 kr
Tomelilla konsthall Skåne Tomelilla kommun Kommunal regi Delvis Nej Delvis Nej 0.00 % 11 0 kr
Norrköpings konstmuseum Östergötland Norrköpings kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Koch, kulturkontoret i Stenungsunds kommun Västra Götaland Stenungsunds kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 0.00 % 50 0 kr
Staffanstorps konsthall Skåne Staffanstorps kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Norrköpings Stadsmuseum Östergötland Norrköpings kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Tidaholms museum Västra Gätaland Tidaholms kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Jussi Björlingmuseet Dalarna Borlänge kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Osby Konsthall Skåne Osby kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 0.00 % 7 0 kr
Enköpings museum Uppsala Enköpings kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Göteborgs konstmuseum Västra Götaland Göteborgs stad Kommunal regi Ja Ja Ja Delvis 0.21 % 10 8 700 kr
Härnösands konsthall Västernorrland Härnösands kommun Kommunal regi Ja Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 12 -
Göteborgs Konsthall Västra Götaland Göteborgs stad Kommunal regi Delvis Delvis Ja Delvis 1.45 % 7 15 071 kr
Offkonsten! c/o Teatergalleriet Uppsala Uppsala kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Göteborgs stadsmuseum Västra Götaland Göteborgs stad Kommunal regi Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Tyresö konsthall Stockholm Tyresö kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 0.00 % 5 0 kr
Eriksbergs museum Jönköping Tranås kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Västerås konstmuseum Västmanland Västerås stad Kommunal regi Ja Ja Ja Delvis 1.76 % 40 5 873 kr
Åmåls Konsthall Västra Götaland Åmåls kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Oskarshamns Konsthall Kalmar Oskarhamns kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Uppsala konstmuseum Uppsala Uppsala kommun Kommunal regi Ja Ej svarat Ja Ej svarat 0.00 % 10 0 kr
Stockholms medeltidsmuseum Stockholm Stockholms stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Södertälje konsthall Stockholm Södertälje kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Delvis 0.58 % 15 2 300 kr
Norrtälje konsthall Stockholm Norrtälje kommun Kommunal regi Ja Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 18 -
Örebro konsthall Örebro Örebro kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kramfors konsthall Västernorrland Kramfors kommun Kommunal regi Delvis Ja Ja Nej 10.00 % 10 5 000 kr
Oskarshamns museer Kalmar Oskarhamns kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Stockholms Stadsmuseum Stockholm Stockholms stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Eskilstuna stadsmuseum Södermanland Eskilstuna kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Teatergalleriet Kalmar Kalmar kommun Kommunal regi Ja Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 10 -
Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad Västernorrland Örnsköldsviks kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Lunds konsthall Skåne Lunds kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Ulricehamns museum Västra Götaland Ulricehamns kommun Kommunal regi Ja Nej Ej svarat Nej - - -
Örnsköldsviks museum & konsthall Västernorrland Örnsköldsviks kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Passagen Linköpings Konsthall Östergötland Linköpings kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Strängnäs museum Södermanland Strängnäs kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gustavsbergs Konsthall Stockholm Värmdö kommun Kommunal regi Ja Ja Delvis Delvis 8.01 % 8 14 000 kr
Galleri Skådebanan Östergötland Linköpings kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Lidköpings Konsthall Västra Götaland Lidköpings kommun Kommunal regi Ja Delvis Ja Nej 7.77 % 31 3 258 kr
Piteå konsthall Norrbotten Piteå kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Karlskrona konsthall Blekinge Karlskrona kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Hörnan Dalarna Falu kommun Kommunal regi Delvis Delvis Delvis Nej 29.33 % 28 1 571 kr
Luleå Konsthall Norrbotten Luleå kommun Kommunal regi Ja Delvis Ja Nej 3.97 % 23 6 391 kr
Falkenbergs museum Halland Falkenbergs kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleriet Arboga bibliotek Västmanland Arboga kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Teatermuseet scen- och manegekonst Skåne Malmö stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Falsterbo museum Skåne Vellinge Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Varbergs Konsthall Halland Varbergs kommun Kommunal regi Ja Ja Delvis Delvis 8.18 % 31 8 710 kr
Malmö Museer Skåne Malmö stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gnosjö bibliotek Jönköping Gnosjö kommun Kommunal regi Ja Nej Nej Nej 0.00 % 10 0 kr
Gamla Meken Dalarna Smedjebackens kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Strömstads kommun Västra Götaland Strömstads kommun Kommunal regi Delvis Delvis Delvis Nej 12.50 % 10 10 002 kr
Borås konstmuseum Västra Götaland Borås stad Kommunal regi Delvis Delvis Ja Delvis 2.12 % 51 5 131 kr
Avesta Järnbrukshytta/Verket Dalarna Avesta kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Sundsvalls museum Västernorrland Sundsvalls kommun Kommunal regi Delvis Nej Ja Nej 0.64 % 13 16 538 kr
MAN - Museum Anna Nordlander Västerbotten Skellefteå kommun Kommunal regi Delvis Ja Ja Delvis 3.64 % 6 11 842 kr
Mjellby Konstmuseum Halland Halmstad kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Alingsås konsthall Västra Götaland Alingsås kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Delvis Ej svarat 0.00 % 28 0 kr
Växjö konsthall Kronoberg Växjö kommun Kommunal regi Ja Delvis Delvis Delvis 0.00 % 26 8 kr
Gustavsbergs Porslinsmuseum Stockholm Värmdö kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Rättviks konsthall Dalarna Rättviks kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Teckningsmuseet Halland Laholms kommun Kommunal regi Ja Ja Ja Nej 3.11 % 7 10 214 kr
Multeum Södermanland Strängnäs kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gävle konstcentrum Gävleborg Gävle kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Borlänge konsthall Dalarna Borlänge kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 21.88 % 7 5 000 kr
Malmö Konstmuseum Skåne Malmö stad Kommunal regi Delvis Delvis Ja Delvis 1.15 % 9 3 861 kr
The Glass Factory - Glasmuseet i Boda Kalmar Emmaboda kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthallen i Haninge kulturhus Stockholm Haninge kommun Kommunal regi Ja Delvis Ja Delvis 7.29 % 14 5 886 kr
Hallands konstmuseum Halland Laholms kommun Kommunal regi Delvis Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 14 -
Bollnäs Museum och Bollnäs Konsthall Gävleborg Bollnäs kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 17.65 % 6 5 000 kr
Textilmuseet Västra Götaland Borås stad Kommunal regi Delvis Nej Ja Nej 0.33 % 32 3 125 kr
Röhsska museet Västra Gätaland Göteborgs stad Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthallen i Klippan Skåne Klippans kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Katrineholms Konsthall Södermanland Katrineholms kommun Kommunal regi Ja Delvis Ja Delvis 2.10 % 5 8 800 kr
Uppsala Fotografiska Sällskap Uppsala Uppsala kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Rackstadmuseet Värmland Arvika kommun Ideell förening Ja Ja Ja Nej 1.65 % 8 8 663 kr
Breadfield Skåne Malmö stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthantverkarna Karlstad Värmland Karlstads kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstfrämjandet Skåne Skåne Malmö stad Ideell förening Ja Ja Nej Ja 4.47 % 15 5 683 kr
Kulturcentrum Hölö Kyrkskola Södermanland Södertälje kommun Ideell förening Nej Nej Nej Nej 0.00 % 52 0 kr
Vadstena spetsmuseum Östergötland Vadstena kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Fredens hus Uppsala Uppsala kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Sundbybergs museum Stockholm Sundbybergs stad Ideell förening Nej Nej Nej Nej 0.00 % 2 0 kr
Himmelsberga - Ölands museum Kalmar Borgholms kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Ljusnarsbergs Konstklubb Örebro Ljusnarsbergs kommun Ideell förening Ja Delvis Delvis Nej 10.71 % 4 1 875 kr
Krapperups konsthall Skåne Höganäs kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri 54 Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Delvis Delvis Nej Nej 34.47 % 20 4 860 kr
Studio 44 Stockholm Stockholms stad Ideell förening Nej Nej Ej svarat Nej 0.00 % 48 0 kr
Galleri 21 Skåne Malmö stad Ideell förening Ja Delvis Delvis Nej 9.17 % 25 2 200 kr
KRETS Skåne Malmö stad Ideell förening Nej Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 18 -
Form/Design Center Skåne Malmö stad Ideell förening Nej Ja Nej Nej 0.10 % 1 10 000 kr
Konstfrämjandet Värmland Värmland Karlstads kommun Ideell förening Ja Ja Nej Nej 31.85 % 23 9 348 kr
Konstfrämjandet i Västerbotten Västerbotten Umeå kommun Ideell förening Ja Ja Ja Ja 16.44 % 8 15 862 kr
Kulturhistoriska museet i Bunge Gotland Gotlands kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Virserums konsthall Kalmar Hultsfreds kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konst i Karlstad Värmland Karlstads kommun Ideell förening Ja Ja Nej Nej 63.24 % 13 19 846 kr
Carl Larsson gården Dalarna Falu kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstfrämjandet Sörmland Södermanland Eskilstuna kommun Ideell förening Delvis Delvis Nej Nej 4.46 % 62 684 kr
Nobelmuseet i Karlskoga Örebro Karlskoga kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
ID:I Galleri Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Dala-Järna konstgård Dalarna Vansbro kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Grafiska Sällskapet Stockholm Stockholms stad Ideell förening Delvis Delvis Nej Nej 1.60 % 73 274 kr
Värnamo Gummifabriken Jönköping Värnamo kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
IDKA Kulturkiosken Gävleborg Gävle kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Väsby Konsthall Stockholm Upplands Väsby kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gocart Gallery Gotland Gotlands kommun Ideell förening Delvis Nej Delvis Nej 0.00 % 35 0 kr
Nordiska Travmuseet Värmland Årjängs kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Hults bruks smidescentrum Östergötland Norrköpings kommun Ideell förening Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 Inga tillf. utställn. 2014 - - -
Galleri Verkligheten Västerbotten Umeå kommun Ideell förening Ja Ja Ja Ja 4.55 % 7 4 001 kr
Grafik i Väst Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Delvis Nej Delvis Nej 0.00 % 64 0 kr
Galleri Konstepidemin Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstfrämjandet Västmanland Västmanland Västerås stad Ideell förening Delvis Delvis Delvis Delvis 61.44 % 27 6 827 kr
Galleri Kronan Östergötland Norrköpings kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Syster Norrbotten Luleå kommun Ideell förening Ja Ja Ja Delvis 10.25 % 23 5 400 kr
Lesjöfors Museum Värmland Filipstads kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
CirkulationsCentralen Skåne Malmö stad Ideell förening Ja Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 12 0 kr
Galleri LOKOMOTIV, Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad Västernorrland Örnsköldsviks kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
JR Konsthallen Östergötland Linköpings kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Stenhuset (Surahammars konst- och hantverksgille) Västmanland Surahammar Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Enköpings Konsthall Uppsala Enköpings kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Art Lab Gnesta Södermanland Gnesta kommun Ideell förening Ja Delvis Delvis Ja 18.44 % 7 42 143 kr
Lilith Performance Studio Skåne Malmö stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Majnabbe Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Not Quite Västra Götaland Åmåls kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kalix konsthall Norrbotten Kalix kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthall C Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ja Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 21 -
Galleri Pictura Skånska Konstmuseum Skåne Lunds kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Rostrum Skåne Malmö stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Karlshamns konsthall Blekinge Karlshamns kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Aguélimuseet Västmanland Sala kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Karlshamns museum Blekinge Karlshamns kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
EskilstunaMagasinet / Det Gamla Tryckeriet Södermanland Eskilstuna kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Sigma Kronoberg Växjö kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Candyland Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ja Delvis Delvis Delvis 9.00 % 13 2 769 kr
Arboga museum Västmanland Arboga kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Karlskoga Konsthall Örebro Karlskoga kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Minibar Stockholm Stockholm Stockholms stad Ideell förening Nej Delvis Ja Nej 29.03 % 21 2 143 kr
Litografiska Museet Stockholm Huddinge kommun Ideell förening Nej Nej Ja Nej 0.00 % 2 0 kr
Synskadades museum Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Kontrast Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ja Nej Nej Nej 0.00 % 12 0 kr
Piteå museum Norrbotten Piteå kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Art temple 1:85 Västra Götaland Tranemo kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
twochange Stockholm Stockholms stad Ideell förening Nej Ja Nej Nej 62.50 % 3 16 667 kr
Galleri Skådebanan i Linköping Östergötland Linköpings kommun Ideell förening Ja Nej Nej Nej 0.00 % 9 0 kr
Signal-Center för samtidskonst Skåne Malmö stad Ideell förening Delvis Ja Ja Nej 3.11 % 8 5 525 kr
Pumphusets konsthall Skåne Landskrona kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Film i samtidskonsten Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Malungs Konstgrafiska Verkstad Dalarna Malungs kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstnärscentrum väst/ Galleri KC Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Ja Nej Nej Nej 0.00 % 19 0 kr
Glasbruksmuseet i Surte Västra Gätaland Ale kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Baltic Art Center Gotland Gotlands kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Box Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Ja Ja Ja Nej 11.01 % 11 4 705 kr
Live Action Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Nej Delvis Ej svarat Nej 25.71 % 250 360 kr
Glasets Hus Västra Götaland Tranemo kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kalmar konstmuseum Kalmar Kalmar kommun Ideell förening Delvis Delvis Ja Delvis 2.92 % 91 3 846 kr
Konstforum Östergötland Norrköpings kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Folkets Hus- och Parker Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 0.00 % 0 0 kr
Konstfrämjandet Bergslagen Örebro Örebro kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Skådebanan Norrbotten Galleri SKÅDA Norrbotten Luleå kommun Ideell förening Ja Delvis Nej Nej 8.58 % 31 935 kr
Folkrörelsernas Konstfrämjande Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Mobile Art Production (MAP) Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Bildkällaren Västra Götaland Falköpings kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstfrämjandet Dalarna Dalarna Falu kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Formargruppen Skåne Malmö stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Röda Sten Konsthall Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstgrafiker i Jönköping Jönköping Jönköpings kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Museum och Arkiv på Kivik Skåne Simrishamns kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Göteborgs Remfabrik Västra Gätaland Göteborgs stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Rögle Konsthall Skåne Helsingborgs stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Blås & Knåda Stockholm Stockholms stad Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gotlands Konstmuseum/Gotlands Museum Gotland Region Gotland Ideell förening Ja Ja Ja Nej 4.53 % 14 7 965 kr
Konstnärsföreningen Dymlingen/Föreningen Konstgrafiker i Jönköping Jönköping Jönköpings kommun Ideell förening Delvis Nej Nej Nej 0.00 % 21 0 kr
Hallands kulturhistoriska museum Halland Varbergs kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
SVILOVA Västra Götaland Göteborgs stad Ideell förening Ja Ja Nej Nej 9.33 % 7 6 000 kr
Ålgården, konstnärernas verkstäder och galleri Västra Götaland Borås stad Ideell förening Delvis Delvis Delvis Nej 0.61 % 15 333 kr
Härke Konstcentrum Jämtland Härjedalen Östersunds kommun Ideell förening Ja Ja Nej Nej - 4 14 500 kr
Hammarby Art Port Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kaleido konsthantverk Uppsala Uppsala kommun ekonomisk förening Ja Ja Nej Nej 8.24 % 8 4 638 kr
Butik & Galleri Lerverk Västra Götaland Göteborgs stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthantverkarna Stockholm Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
NIMT konsthantverkare i Kristianstad Skåne Kristianstads kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konsthantverkarna i Örebro Örebro Örebro kommun Ekonomisk förening Ja Ja Nej Nej 4.04 % 7 4 557 kr
Skånekraft Skåne Lunds kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
NKF Nordic Art Association Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Keramikgruppen Kaolin Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ja Delvis Delvis Nej 4.90 % 14 3 195 kr
Värmlands Konsthantverkare Värmland Karlstads kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri 31 Konsthantverk Västra Gätaland Tjörns kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Drejeriet butik och galleri Jämtland Härjedalen Östersunds kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri blås&knåda Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Index, the Swedish Contemporary Art Foundation Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri Hantverket Stockholm ek.för Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Italienska Palatset Kronoberg Växjö kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
wip:sthlm Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Nääs Konsthantverk, Galleri, butik, Kafe, Scen Västra Götaland Lerums kommun Ekonomisk förening Ja Ja Delvis Nej 12.00 % 15 4 000 kr
125kvadrat Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
LOD - Metallformgivning Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Two Little Birds galleri Västra Götaland Göteborgs stad Ekonomisk förening Ja Delvis Nej Nej 44.29 % 13 2 385 kr
Galleri se konst Dalarna Falu kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Fabriksgatan 48 Västra Götaland Göteborgs stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Centrum för fotografi Stockholm Stockholms stad Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - 28 -
Galleri Stallet Västmanland Arboga kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kilen Art Group Norrbotten Kiruna kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Koncentrat - Konstcentrum i Kiruna Norrbotten Kiruna kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gotlands konsthantverkare och formgivare Gotland Gotlands kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Sintra Galleri & Butik Västra Götaland Göteborgs stad Ekonomisk förening Ja Delvis Nej Nej 4.88 % 10 3 500 kr
Tjörnedala Konsthall (Östra Skånes Konstnärsgille) Skåne Simrishamns kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -