Så här påverkar du konstpolitiken i kommuner och landsting/regioner

Strategier, tips och färdiga utkast för att påverka konstpolitiska beslut
Vill du påverka politikernas beslut som rör förutsättningarna för konsten och konstnären? I så fall har KRO/KIF något för dig. Vi har tagit fram en bred handbok för konstpolitisk påverkan och tre konkreta påverkanspaket. De handlar om enprocentsregeln, MU-avtalet respektive en kommunal handlingsplan för bild- och formkonsten.

Metodhandboken ger dig, din förening eller ditt nätverk, handfasta tips och råd för hur du med enkla medel kan engagera dig och påverka konstpolitiska beslut på kommun- och landstings/regionnivå. Den innehåller färdiga utkast på medborgarförslag/motioner i syfte att underlätta det konstpolitiska engagemanget. De handlar om ateljéstöd, Jubilarens val, jämställda konstinköp och resurscentrum för bild- och formkonsten. Det finns ett särskilt avsnitt om hur man kan påverka partierna inför och efter ett val. 

Vi har kompletterat metodhandboken med tre konkreta påverkanspaket som handlar om enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, MU-avtalet och en kommunal handlingsplan för bild- och formkonsten. Paketen innehåller Så-här-gör-du och färdiga utkast till Medborgarförslag, Pressmeddelande och Insändare.

Påverkanspaketet för enprocentsregeln  finns i två varianter. En för kommunen som inte antagit enprocentsregeln. En för att stärka kommunens tillämpning av enprocentsregeln (göra den till en regel, ta fram tydligare riktlinjer/metoder och ställa krav på konstnärlig gestaltning även när privata entreprenörer bygger).

KRO Jämtland-Härjedalen använde sig av medborgarförslaget om enprocentsregeln och fick det antaget av landstingsfullmäktige. Läs pressmeddelandet om beslutet här.  Därefter har föreningen även fått Östersund och Krokom att stärka regelverket. KRO Sjuhärad har fått igenom enprocentsregeln i Borås. Läs en artikel här.

Det politiska och mediala utrymme som inte vi tar, använder någon annan till något helt annat. Gör konstnärsrösten hörd!

Dokumenten kan tyckas långa, men det mesta är bilagor med förslag och mallar. 

Och, det viktiga är så klart inte att läsa det här, utan engagemanget och lusten. Att göra politik. 

Har du frågor eller tar du ett konstpolitiskt initiativ, kontakta gärna Pontus Björkman, pontus@kro.se, så kan vi kanske stötta processen på något sätt.

 

Foto: Pontus Björkman