Emmaboda

Emmaboda (Kalmar län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Varierar från år till år.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Glasfusing återkommande och ibland även måleri


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

300kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har även "Röda tider" där vi tar in elever gratis under en tillfällig period om de är i stort behov av särskilt stöd och vi bedömmer att kulturaktiviteter kan stötta upp.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturplanen arbetar för detta och kulturfrågorna finns med i kommunens övergripande målarbete.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi följer våra antagna riktlinjer från Policy och riktlinjer för offentlig konst i Emmaboda kommun där det står följande: Vid inköp av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald, ålder, etnicitet och olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Inköp och utställningar är delegerat till kultursamordnaren som tar beslut i samråd med ett konstråd, dvs inte politiker. I Policy och riktlinjer för offentlig konst i Emmaboda kommun beskrivs hur arbetet ska ske och att den fria konsten ska vara en del av det offentliga samtalet, en part i demokratin och kommunens demokratiska processer.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Inköp av konst, både fast konst och löskonst, samt beslut om utställningar är delegerat till kultursamordnaren som har konstnärlig kompetens. Kultursamordnaren tar beslut i samråd med ett konstråd där ytterligare konstkunniga personer deltar.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Bildningsnämnden i Emmaboda delar ut ett hederomnämnande och ett arbetsstipendium på 20 000 kr inom kulturområdet. https://www.emmaboda.se/uppleva--gora/kultur/bidrag--stod/kulturstipendium.html


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Normalt så får man pengar i 25-års gåva och man får då själv välja vad man vill köpa. Vid Hedersomnämnandet som Bildningsnämnden delar ut inom kulturområdet ger man även ett konst- eller konsthantverk. Vid mindre avtackningar/presenter delas ofta glasföremål ut från våra närliggande glasbruk/glashyttor.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

50000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Vid all ny- och ombyggnation ska 1 %-regeln följas inom kommunen och dess kommunala bolag.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Endast de kommunala bolagen.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Extraanslag till Åsa Jungnelius Monument på Centrumtorget samt Liselotte Henriksens Herbarium i kommunhuset. Jonas Liveröd och Anna Berglund utförde konstnärliga gestaltningar vid Bjurbäckens förskola. https://www.emmaboda.se/uppleva--gora/kultur/utstallningar/offentlig-konst.html


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

570000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

The Glass Factory - http://theglassfactory.se/ Emmaboda bibliotek - https://www.emmaboda.se/uppleva--gora/kultur/utstallningar/gallerier-och-utstallningar/aktuella-utstallningar-pa-emmaboda-bibliotek.html Duvemåla (endast sommartid) - https://www.emmaboda.se/uppleva--gora/gora/sevardheter/duvemala.html


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Emmaboda kommun, Nybro kommun, Torsås kommun och Södermöre kommundel (i Kalmar) arrangerar och finansierar sedan 1999 Konst runt med samlingsutställning och ateljébesök. http://www.konstrunt.nu/


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1433