RELEASE av rapporten Konstbranschen i siffror 2017

För första gången har statistik kring den svenska konstbranschens ekonomiska utveckling ställts samman i en rapport.

Konstnärernas Riksorganisation har tagit initiativ till att gemensamt med sex andra organisationer definiera konstbranschen, undersöka den och få större kunskap om hur den fungerar. Rapporten är framtagen av Volante Research och projektet stöds av Tillväxtverket. I referensgruppen har det suttit representanter från Bildupphovsrätt, Svenska Galleriförbundet, Konstnärscentrum Öst, Konsthantverkcentrum, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konstföreningar.

Tid: Tisdag 21 november kl 9-10.15
​Plats: Alma, Nybrogatan 8 i Stockholm

 
Program 

Kaffe serveras från 8.30

Kl 9.00 Välkommen
Jun-Hi Wennergren Nordling, konstansvarig Alma
Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation

Kl 9.10 Presentation av rapporten Konstbranschen i siffror 2017
av Joakim Sternö, analytiker Volante Research

Kl 9.45 Hur går vi vidare?
Eva-Lotta Flach – gallerist och styrelseledamot i Svenska Galleriförbundet
Greta Burman – Förbundsdirektör Sveriges Konstföreningar
Katarina Jönsson Norling – Ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Klas Rabe – Tillväxtverket

Kl 10.15 Avslut

Rapporten kommer att finnas för nedladdning på kro.se fr o m 21 nov.           

Välkommen!