Nyhet
Att sälja konst på nätet kan vara en alternativ inkomstkälla för bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi har utökat databasen med utlysningar med kategorin onlinegallerier, och intervjuat två konstnärer om deras erfarenheter av att sälja...
Nyhet
På Konstnärernas Riksorganisation följer vi noga utvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och åtgärderna för att förhindra den. Vi blir alla uppmärksamma på vilket ansvar vi har för att minska...
Nyhet
I tider då det är tydligt att inkomsterna kommer att minska drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inflödet av pengar och dra ner på utgifter och kostnader på alla sätt möjliga. Här kommer...
Konstnären

Vilka utmaningar står konstnärer inför på 2020-talet? Hur påverkar ett polariserat samhällsklimat och hot om en global miljökollaps nästa generations konstnärer i deras skapande? KONSTNÄREN har pratat med fem konststudenter i olika skeden av sina utbildningar, om vart konsten och de själva är på väg i det nya årtiondet.
Juristen svarar
Konstnärernas Riksorganisation har börjat titta på digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Tills vi tagit fram mer detaljerade...
Konstnären
Göteborgs konstmuseum har varit utan chef i nästan tre år. I andra kommuner har konstchefer fått sparken, gått in i väggen eller helt enkelt gett upp och bytt yrke. Konstnären har pratat med chefer...
MAKT
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Rapport
För att öka kunskapen om hur konstbranschen ser ut, vad den omfattar och vart den är på väg presenteras nu för andra gången rapporten om Konstbranschen i siffror 2019. Den första rapporten...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation ställer sig positiv till intentionerna i förslaget till en gemensam förordning om statsbidrag till aktörer inom bildkonst-, form-och konsthantverksområdet men har två...
Pressmeddelande
Äntligen en podd om konstnärer! KONSTNÄRENs nya podcast är en serie kortdokumentärer i podformat. I varje avsnitt porträtteras ett konstnärskap utifrån en konstnärlig process. Vi följer en konstnär...