Nyhet
Konstnärens chefredaktör Sofia Curman har gått på konferens i New York och fått inblick i en konstscen som inte skäms över att prata om pengar.
Debatt
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Makt
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Konstnären

Sågningarna fastnar lättare än de positiva recensionerna och ingen gillar att få en etikett klistrad på sitt konstnärskap. KONSTNÄREN har frågat fyra konstnärer om konstkritik.
Juristen svarar
Du har säkert ofta hört att även muntliga avtal är bindande. Men när vet man att ett samtal lett till ett avtal? Vad är avtalets innehåll och hur ska det tolkas? Vad innebär ”bindande”?
Konstnären
I ett nytt medielandskap är det tuffa tider för konstkritiken. Spaltutrymmet blir mindre samtidigt som utställningarna blir fler. KONSTNÄREN har träffat tre rutinerade kritiker och pratat om...
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation har läst Region Örebros läns remissversion på kulturplan för 2020-2023
Pressmeddelande
Låt oss inleda med att säga vilket utmärkt initiativ det är att koppla kulturplanen till FNs globala mål utifrån Agenda 2030.