Riktlinjer för verksamhetsbidrag

Lokal- och regionföreningar inom Konstnärernas Riksorganisation kan årliga söka om bidrag från riksorganisation. Riksstyrelsen beslutar om bidragsnivåer och ansökningstider. Observera att föreningen måste ha ett bankkonto för att kunna söka bidrag. Inga utbetalningar görs till privatperson.

Under 2018 kan lokal- och regionföreningar söka:

  • Administrationsbidrag 6 000 kr (Grundbidrag för föreningens löpande kostnader).
    Till ansökan ska föreningens föregående årsmötesprotokoll bifogas.

  • Projektbidrag max 10 000 kr.
    Till ansökan ska kort plan och budget för projektet anges tillsammans med kontaktuppgifter till utsedd styrgrupp (3 personer). Riksstyrelsen prioriterar under 2018 ansökningar för lokal valkampanj. Till ansökan ska även föreningens föregående årsmötesprotokoll, senaste verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning bifogas.

Sista ansökningsdag 10 februari 2018

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten