SvD (10/9): Katarina Jönsson Norling ger sin syn på valresultatet

Datum: 
tisdag, september 11, 2018
PUBLIKATION: 
Svenska Dagbladet
Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, ger tillsammans med tio andra kulturprofiler sin syn på valresultatet och konsekvenserna för kulturvärlden i Svenska Dagbladet. Läs Katarinas svar på en av frågorna.

Vad är dina tankar om valresultatet?
Det är ett riskabelt läge för den samtida konsten och den konstnärliga friheten i många politiska församlingar runt om i landet. Oavsett vilka majoriteter som skapas på riks-, landstings- och kommunnivå måste partierna nu stå upp för grundlagarna. Yttrandefrihetsgrundlagens skrivning om att säkra ett fritt konstnärligt skapande, och Regeringsformens om att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
 
Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?
Det finns ett parti som tydligt vill styra kulturens innehåll och göra nedskärningar på samtida konst och kultur, vilket påverkar förutsättningarna för invånarna att ta del av professionell konst. Det blir därför viktigare än på mycket länge att partiledarna och de kulturpolitiska talespersonerna för en dialog om in sin syn på samtida konst och kultur inom respektive parti.

Vem vill du se som kulturminister?
Det viktiga är att nuvarande trend håller i sig. Alice Bah Kuhnke (MP) vill fortsätta att göra stora satsningar på kultur och konstnärers villkor. Även Olof Lavesson (M) har i våra konstpolitiska dueller varit tydlig med att stå upp för konstnärlig frihet och att konstnärers villkor ska bli en prioriterad fråga under kommande mandatperiod.