Spännande seminarier på Folk och Kultur i Eskilstuna

28/11/2017
Konstnärernas Riksorganisation kommer att finnas med på Utställartorget och delta i fyra seminarier på ”Folk och Kultur” 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna. Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent med ett par hundra seminarier och kulturupplevelser.

2018 är det valår och syftet med Folk och Kultur är att sätta kulturpolitiken på agendan. Här är Konstnärernas Riksorganisations medverkan i seminarier:

TORSDAG 8 FEBRUARI
Kl 10.20 – 11.20: ”Konsten att delta och mötas”
Medverkande: bl a Antony Merjan & Ola Öhlin.
Arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konstföreningar.
Läs mer här.

Kl 13.00 – 14.30: ”Viktigast för en stad är kultur – kulturens roll i stadsutvecklingen?” Medverkande: Katarina Jönsson Norling, Konstnärernas Riksorganisation, Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef Fastighetsägarna, Maud Olofsson, ordförande i Visita, Lars Westin, professor i regionalekonomi. Moderator: Kerstin Brunnberg.
Arrangörer: Folk och Kultur i samarbete med Munktell Science Park.
Läs mer här.
 
Kl 15.40 – 16.40: ”ÅRETS KONSTKOMMUNER 2017: Hur kan kommuner och regioner stärka sin konstverksamhet?”
Medverkande: Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i kommunfullmäktige i Umeå och ordförande för SKL:s kulturberedning, Conny Brännström (KD), ordförande i kulturnämnden för Västra Götalandsregionen, m fl.
Moderatorer: Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo för Konstnärernas Riksorganisation
Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation
Läs mer här.

FREDAG 9 FEBRUARI
Kl. 13.00 – 14.00: ”KULTURVALET.SE: Konstpolitiska partienkäten 2018”
Medverkande: Olof Lavesson (M), Gunilla C. Carlsson (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP) - alla kulturpolitiska talespersoner för respektive parti och ledamöter i riksdagens kulturutskott.
Moderatorer: Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo för Konstnärernas Riksorganisation
Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation
Läs mer här.

Folk och kultur i Eskilstuna 7-10 februari: http://www.folkochkultur.se/