KONSTNÄREN #4 2019: Arrangörer

I årets sista nummer av KONSTNÄREN uppmärksammar vi arrangörerna. De som ser till att konsten möter en publik.

Det är uppenbart att den främsta drivkraften för den som startar en utställningsverksamhet är behovet av att skapa någonting nytt, att fylla ett tomrum man har identifierat på konstscenen. Det finns hundratals initiativ runt om i landet, många har startat de senaste åren, kanske som en reaktion på ett hårdare politiskt klimat och på ett slags paradigmskifte i konstlivet där de etablerade institutionerna inte räcker till för den mångfald av uttryck som samtidskonsten består av. KONSTNÄREN har träffat en handfull av dessa och pratat om stora ambitioner och lika stora utmaningar.