Konstnären #2 2019: Det känsliga ämnet pengar

I konstsammanhang låtsas man gärna att pengar varken finns eller behövs. Ingen blir konstnär för att bli rik, men hur bra konst skapas i ett kraftigt underfinansierat system? Hur påverkar den ekonomiska stressen konstnären?

Genom texterna i årets andra nummer av KONSTNÄREN löper en samstämmighet: För att hitta vettiga lösningar måste vi börja prata öppet om pengar och om värdet av konstnärligt arbete. Jämföra arvoden, våga förhandla löner, skriva tydliga avtal och göra upp ekonomin på förhand. Eller, varför inte, föreslå egna ekonomiska system när de existerande inte fungerar, som konstnärerna i reportaget Alternativ ekonomi?.

Vi möter Brooklynbaserade konstnären Anthony Arias, som gått från underground graffitikonstnär till att måla reklammuraler för storföretag, och vi besöker en av världens största konstmässor – Armory i New York, en plats i konstvärlden där pengar faktiskt flödar. Vi pratar med Astrid Sylwan som redan mitt i livet börjat fundera på hur hennes konst ska kunna säkra ekonomin för hennes barn när hon själv inte längre finns kvar. Och vi ställer oss den stora frågan varför konstnärer egentligen är fattiga?

Nytt nummer ute fredag 5 juni, då vi också publicerar några av artiklarna här!