17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-avtalet… och sex sätt att kvalitetssäkra arbetet!

03/04/2019
Pontus Björkman
Vi har under åren fått många förfrågningar från arrangörer och politiker om argument för att kunna driva frågan om höjda kulturanslag för att konstnärerna ska få skäliga ersättningar.

Är du intendent eller chef på en konsthall eller ett museum? Är du politiker och sitter i kulturnämnden? Är du tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen? Har du svårt att få gehör för de anslag som behövs för att skapa skäliga villkor för yrkesverksamma konstnärer? Här har vi sammanställt goda skäl för en kommun, en region och en arrangör att tillämpa MU-avtalet.

Är medlem i Konstnärernas Riksorganisation? Då hittar du handfasta Förhandlingstips om MU-avtalet inför utställningen på medlemssidan.